Tủ hấp bánh bao công nghiệp bằng điện

6.200.000 VNĐ