Tủ hấp bánh bao công nghiệp bằng điện

7.600.000 VNĐ